นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
3.06THB
เปลี่ยนแปลง:-0.04
% เปลี่ยนแปลง:-1.29
ราคาสูงสุด:3.12
ราคาต่ำสุด:3.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):5,625,000
มูลค่า (พันบาท):17,171

ปรับปรุงเมื่อ: 23 กันยายน 2559 (16:39)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บแคสต์
ไตรมาส 2/2559