นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
3.80THB
เปลี่ยนแปลง:+0.34
% เปลี่ยนแปลง:+9.83
ราคาสูงสุด:3.82
ราคาต่ำสุด:3.44
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):102,449,500
มูลค่า (พันบาท):374,410

ปรับปรุงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2559 (16:35)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บแคสต์
ไตรมาส 2/2559