นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
3.32THB
เปลี่ยนแปลง:+0.10
% เปลี่ยนแปลง:+3.11
ราคาสูงสุด:3.34
ราคาต่ำสุด:3.24
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):7,567,700
มูลค่า (พันบาท):24,891

ปรับปรุงเมื่อ: 25 ตุลาคม 2559 (16:35)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บแคสต์
ไตรมาส 2/2559