นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
3.82THB
เปลี่ยนแปลง:-0.04
% เปลี่ยนแปลง:-1.04
ราคาสูงสุด:3.86
ราคาต่ำสุด:3.82
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):733,600
มูลค่า (พันบาท):2,813

ปรับปรุงเมื่อ: 28 เมษายน 2560 (16:40)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • รายงานประจำปี 2559
    ดาวน์โหลด
  • งบการเงิน รายปี 2559
    ดาวน์โหลด
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2559
    ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
ไตรมาส 4/2559