นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
3.68THB
เปลี่ยนแปลง:-0.02
% เปลี่ยนแปลง:-0.54
ราคาสูงสุด:3.72
ราคาต่ำสุด:3.64
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):870,100
มูลค่า (พันบาท):3,203

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มีนาคม 2560 (11:07)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • รายงานประจำปี 2558
    ดาวน์โหลด
  • งบการเงิน รายปี 2559
    ดาวน์โหลด
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2559
    ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
ไตรมาส 4/2559