นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
5.10THB
เปลี่ยนแปลง:+0.12
% เปลี่ยนแปลง:+2.41
ราคาสูงสุด:5.20
ราคาต่ำสุด:4.98
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):14,866,000
มูลค่า (พันบาท):75,701

ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธันวาคม 2560 (16:39)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • รายงานประจำปี 2559
    ดาวน์โหลด
  • งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2560
    ดาวน์โหลด
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560
    ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
ไตรมาส 3/2560