นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
3.18THB
เปลี่ยนแปลง:+0.02
% เปลี่ยนแปลง:+0.63
ราคาสูงสุด:3.20
ราคาต่ำสุด:3.14
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):1,127,300
มูลค่า (พันบาท):3,562

ปรับปรุงเมื่อ: 02 ธันวาคม 2559 (16:39)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บแคสต์
ไตรมาส 2/2559