นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
4.26THB
เปลี่ยนแปลง:-0.04
% เปลี่ยนแปลง:-0.93
ราคาสูงสุด:4.32
ราคาต่ำสุด:4.26
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):1,972,200
มูลค่า (พันบาท):8,454

ปรับปรุงเมื่อ: 23 สิงหาคม 2560 (16:39)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • รายงานประจำปี 2559
    ดาวน์โหลด
  • งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2560
    ดาวน์โหลด
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560
    ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์