นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
4.66THB
เปลี่ยนแปลง:+0.08
% เปลี่ยนแปลง:+1.75
ราคาสูงสุด:4.70
ราคาต่ำสุด:4.52
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):7,222,700
มูลค่า (พันบาท):33,396

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ตุลาคม 2560 (16:39)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • รายงานประจำปี 2559
    ดาวน์โหลด
  • งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2560
    ดาวน์โหลด
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560
    ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
ไตรมาส 2/2560