นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
3.72THB
เปลี่ยนแปลง:-0.02
% เปลี่ยนแปลง:-0.53
ราคาสูงสุด:3.74
ราคาต่ำสุด:3.62
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):4,045,800
มูลค่า (พันบาท):14,875

ปรับปรุงเมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2560 (16:37)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
เว็บแคสต์
ไตรมาส 3/2559