นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์
WICE
4.38THB
เปลี่ยนแปลง:+0.06
% เปลี่ยนแปลง:+1.39
ราคาสูงสุด:4.38
ราคาต่ำสุด:4.32
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):1,470,300
มูลค่า (พันบาท):6,391

ปรับปรุงเมื่อ: 23 มิถุนายน 2560 (16:38)

Chart Type
ดาวน์โหลดเอกสาร
  • รายงานประจำปี 2559
    ดาวน์โหลด
  • งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2560
    ดาวน์โหลด
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560
    ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์